Frances Rexter

Biträdande jurist

KONTAKT

Tel: +46 (0) 70 577 83 02

YRKESBAKGRUND

2019 – Advokatfirman Vangard AB
2019 – Advokatfirman MarLaw AB, Uppsatspraktikant och juridisk assistent
2016-2018 – Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, FM-assistent 

UTBILDNING

Stockholm University, LL.M., 2019
Murdoch University, 2018