Sven Erfors

Advokat

Kontakt

Tel: +46 (0)70 426 78 61

Sven Erfors är specialiserad på arbetsrätt och processrätt och har över 25 års erfarenhet av bland annat kollektivavtalsförhandlingar, omstruktureringar, övergång av verksamhet, uppsägningar och konkursrelaterad arbetsrätt.

Vidare handlägger han regelmässigt frågor om upprättande av anställningsavtal för högre befattningshavare, lojalitets- och konkurrensfrågor, frågor om företagshemligheter med mera. Sven har även avsevärd erfarenhet som ombud i tvister i allmän domstol, Arbetsdomstolen samt skiljeförfaranden.

Yrkesbakgrund

2016 – Advokatfirman Vangard AB
2013 – 2016 Skarp Stockholm Advokatbyrå
1985 – 2013 DLA Nordic Advokatbyrå
1983 – 1984 Notarietjänstgöring, Jakobsbergs tingsrätt

Utbildning

Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap m.m.

Sveriges advokatsamfund
Arbetsrättsliga föreningen