Vangard Law är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi är specialister på att biträda inkubatorer samt start-up- och entreprenörsbolag med juridik och rådgivning. Vi på Vangard Law arbetar med klienterna i alla deras faser, från själva uppsättandet av bolag, ägarstruktur och aktieägaravtal, under etableringen på den svenska marknaden till utlandsexpansion. Detta innebär arbete med allt från finansiering och bolagsrätt till inköps-, försäljnings- och partneravtal samt övrig juridik ett bolag har behov av biträde med. Många av våra klienter är eller har varit så kallade ägarledda företag och återfinns inom ett stort antal verksamhetsområden, dock med en tonvikt på konsult-, innovations- och teknikbolag inom Medtech, Cleantech och IT, såsom hård-, mjuk och apputveckling, IoT, Cloud- och Edge/Fog- Computing och Internettjänster. Vi arbetar även med företag och organisationer verksamma inom hälsa och sjukvård framför allt med upphandlings-, personuppgifts- och integritetsfrågor. 

För vissa klienter fungerar byråns jurister som externa bolagsjurister.

Vangard Law har ytterligare två huvudområden. Vi arbetar dels med fastighetsrelaterad juridik, såsom kommersiell hyresrätt, bostadsrättsjuridik, allmän fastighetsrätt, bygg- och markfrågor och upphandlingsfrågor, dels med tvistlösning och biträder våra klienter vid affärsjuridiska tvister i domstol, skiljenämnd, hyres- och arrendenämnderna.

Kontakta oss