Mats E. Jonsson

Advokat, VD

Kontakt

Tel: +46 (0)73 383 96 20
Skype: matserling9jonsson

 

Mats E. Jonsson har elva års erfarenhet som bolagsjurist och entreprenör inom IT och telekom, bland annat som en av grundarna av hård- och mjukvarubolaget PacketFront och av Massolit Förlag samt chefsjurist på Tele2 Sverige. Genom dessa erfarenheter har Mats skaffat sig en stor juridisk och affärsmässig bredd och branschkännedom samt en förmåga att förstå klientföretagens utmaningar och behov.

Mats har under åren som bolagsjurist lett uppsättandet av bolag och kontor i EU, Asien och USA och genomfört avtalsförhandlingar i ett stort antal länder. Mats har arbetat både med företagens inköps- och försäljningsavdelningar och har därför stor erfarenhet både av t.ex. upphandling och inköp av nyckelkomponenter, tillverkning, utvecklingstjänster, licenser och support å ena sidan och försäljning av produkter och tjänster, kontraktering av återförsäljare, partners och agenter å andra sidan.

Mats biträder idag ett antal inkubatorer samt ett stort antal start-up och entreprenörsbolag, företrädesvis utvecklingsbolag inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling, IoT, SaaS-tjänster, medicinteknik och förnyelsebar energi med klientföretagens juridik och fungerar även som affärsstöd för bolagsledning och ägare. Många av bolagen är grundade av forskare och/eller kring uppfinningar eller andra forskningsresultat. Arbetet omfattar i stort sett all den juridik ett företag under utveckling och expansion stöter på, ofta med en början i aktieägaravtal, finansieringsavtal, anställningsavtal, bolagsrättsliga frågor t.ex. emissioner, framtagandet av standardavtal, såsom försäljnings- och inköpsvillkor samt frågor och förhandlingar i samband med utlandsexpansion.

Mats biträder även ett antal restauranger och IT-konsultbolag och arbetar även med entreprenadrätt, kommersiell hyresrätt och fastighetsrelaterad juridik, arbetsrätt, skadeståndsrätt och domstolsprocesser.

Yrkesbakgrund

2016 – Advokatfirman Vangard AB, grundare
2014 – Skarp Stockholm Advokatbyrå, delägare
2011 – 2014 NBW Advokatbyrå och egen verksamhet
2011 – Solarus Sunpower Sweden
2010 – 2011 Tele2 Sverige, chefsjurist
2010 – Massolit Förlag (nu en del av Storytel), medgrundare
2002 – 2010 PacketFront, medgrundare
2000 – 2002 Bredbandsbolaget, bolagsjurist
1998 – 2000 Advokatfirman Bergling & Partners
1993 – 1998 Advokatfirman Nils Nyberg
1991 – 1993 Notarietjänstgöring, Handens tingsrätt

Utbildning

Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Språk

Svenska, engelska

Medlemskap m.m.

Sveriges advokatsamfund 1996 – 2000 och sedan 2012.